Home / งานวิจัย

งานวิจัย

คำแนะนำในการเข้าสืบค้นฐานข้อมูล

1.  ควรใช้โปรแกรม Internet Explorer เป็นเว็บบราวเซอร์ในการเข้าสืบค้นฐานข้อมูล

2.  ควรถอนการติดตั้งโปรแกรม InternetDownload Manager ออกจากเครื่องของท่านก่อนเข้าสืบค้นฐานข้อมูล (กรณีที่เครื่องของท่านมีการติดตั้งโปรแกรมนี้)

 

*ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆนิสิตสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ >>> :::ThaiLIS::: <<< โดยใช้คำสืบค้นคือ “วัฒนธรรม”และเลือกชนิดเอกสารเป็น “วิทยานิพนธ์/Thesis”

Thesis ปริญญาโท
Thesis ปริญญาเอก
งานวิจัยอาจารย์
 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม