Highlight FCS

Gallery ภาพกิจกรรม

NEWS ข่าวสารจากทางคณะวัฒนธรรมศาสตร์

 • ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • ทุนการศึกษา/วิจัย

 • หอเกียรติยศ

 • ข่าวรับสมัครงาน/แหล่งงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2561  รายละเอียด
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) เพิ่มเติม  รายละเอียด
 • ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561  รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อทุน "คนดีศรีวัฒนธรรม" ประจำปี 2561 รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรมและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561   รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
 • หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสายสนันสนุน งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียด

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ที่เข้ารอบ 8 ทีม "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11"

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ทีม 213 โปรดักชั่น" ที่เข้ารอบ 8 ทีม ในการคัดเลือกจากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11 ในผลงานเรื่อง "จิตอาสาตามล่าฝัน" ซึ่งจะได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

อ่านเพิ่มเติม...

หลักการออกแบบบนฐานวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

คอลัมน์หมายเลข 7 - เตือนเจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบก่อนจ่ายงบรัฐ

อ่านเพิ่มเติม...
 
 
 
 

WebOPAC งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

LINK หน่วยงานภายใน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

คู่มือ ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา