You are here::
 
 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 0-4371-1350
แฟกซ์: 0-4371-1350