You are here::
 
 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา”

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อ “การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา” โดย พระครูสมุปรีดา สุมงคลคุณโณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวันอเมริกา ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม