You are here::
 
 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ที่เข้ารอบ 8 ทีม "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11"

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ทีม 213 โปรดักชั่น" ที่เข้ารอบ 8 ทีม ในการคัดเลือกจากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11 ในผลงานเรื่อง "จิตอาสาตามล่าฝัน" ซึ่งจะได้ออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

 

 

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี” เป็นการประกวดสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) ที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว “เรื่องจริงผ่านจอ” จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่การเป็นผู้นำเสนอสารคดีข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และเป็นบันไดไปสู่วิชาชีพการทำงานที่ดีในอนาคต โดยเน้นกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ทุกสนามการแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ